Wat kunnen wij voor je doen?

Planning van je nalatenschap

 • Inventariseren van jouw doelen en wensen
 • In beeld brengen van jouw familiesituatie
 • Overzicht maken van jouw bezittingen en schulden
 • Kritisch meedenken bij financieel/juridische vragen
 • Beoordelen van (levens)testamenten
 • Contact leggen met de notaris voor het opstellen van een (levens)testament
 • Beoordelen van het concept van het (levens)testament
 • Contact leggen met pensioenfondsen en verzekeraars
 • Opstellen van jouw financiële planning
 • Opstellen van jouw noodplan

Hulp en ondersteuning

 • Verzorgen of ondersteunen bij de aangifte erfbelasting
 • Verzorgen of ondersteunen bij de aangifte schenkbelasting
 • Begeleiding bij het gesprek met je familie en/of compagnons
 • Beoordelen van (levens)testamenten
 • Advisering en beoordelen van ondernemerstestamenten
 • Beoordelen van overige zakelijke documenten
 • Opstellen van jouw financiële planning
 • Opstellen van jouw noodplan
 • Kritisch meedenken bij financieel/juridische vragen

Afwikkeling van je nalatenschap

 • Opstellen van een overzicht van bezittingen en schulden
 • Inlichtingen opvragen bij het Centraal Testamenten Register
 • Advisering over het aanvaarden van een nalatenschap
 • Contact leggen met de notaris
 • Contact leggen met (financiële) instellingen en instanties
 • Verkoop woning, onroerend goed of overige roerende zaken
 • Verzorgen of ondersteunen bij de aangifte inkomsten en erfbelasting van je naaste
 • Opstellen van de rekening en verantwoording voor de erfgenamen
 • Verdeling van de nalatenschap tussen de erfgenamen
 • Financiële planning voor de weduwe/weduwnaar